energie - veiligheid

EPB-VERSLAGGEVING


Als er na 1 januari 2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten … gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen) en nieuwe procedures. Dat betekent dat er een verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. Die verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw na uitvoering van het werk en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in.

De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen, als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is.


In het kader van deze nieuwe wetgeving treden wij ook op als verslaggever.VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE


Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen verplicht veiligheidscoördinatie indien twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens aan hetzelfde project bouwwerken uitvoeren.


buro APA biedt U volgende ondersteuning :


° opstellen veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp

° opstellen veiligheids- en gezondheidsplan verwezenlijking

° opstellen coördinatiedagboek

° werfcontroles en opmaken verslagen

° opstellen postinterventiedossier 


 

buro APA bv | Kasteellaan 7, B-3500 Hasselt | +32 11 26 22 27 | architectuur@buro-apa.be | website by buro APA                   Copyright © All Rights Reserved